Slovakya, sosyalist ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçişi büyük ölçüde tamamlamıştır. 2004 yılında AB üyesi olmasının da katkısıyla ekonomi kayda değer bir büyüme göstermiştir. (2005–2007 arasında % 6–10 aralığında büyüme; 2009 yılında küresel ekonomik krizin etkisiyle ilk kez -% 4,7 daralma; 2010'da yeniden toparlanma ve % 4 büyüme) Bu eğilimin 2011'de de devam etmesi beklenmektedir.

Slovak ekonomisi, küçük ancak istikrarlı, ihracata ve yabancı yatırımlara dayanmaktadır. İşgücünün verimliliğine oranla ücretlerin düşük olması, düşük sabit oranlı vergi uygulamaları, ayrıca Avrupa'nın ortasındaki "merkezi" konumu, Slovakya'yı yabancı yatırımlar bakımından cazip kılmaktadır. Ekonominin lokomotifi otomotiv sektöründeki yabancı doğrudan yatırımlardır. "Avrupa'nın Detroiti" olarak anılmaktadır. Ülkede ayrıca demir-çelik, enerji, elektronik eşya ve yazılım alanlarında büyük ölçekli doğrudan yabancı yatırımlar bulunmaktadır. Son dönemde iletişim teknolojileri ve AR-GE alanında yabancı yatırım çekme gayreti görülmektedir.

2010 yılında toplam ihracat 48,7 milyar Euro, ithalat ise 48,6 milyar Euro olmuştur. İhracatın yaklaşık % 25'i Almanya'ya yapılmaktadır. 70 binden fazla işgücü istihdam eden 400'den fazla Alman firması bulunmaktadır. Bu nedenle, Slovak ekonomisi, AB ve Almanya'daki ekonomik gelişmelerden etkilenmektedir.

GSMH 2010 yılında yaşanan toparlanmanın etkisiyle 65,9 milyar Euro'yu yakalamıştır. Kişi başına düşen gelir 2010 itibariyle 12.140 Euro'dur. Enflasyon, ekonominin soğumasına bağlı olarak 2010 yılında % 0,9 olarak gerçekleşmiş, ancak 2011'in ilk çeyreğinde % 3,5 seviyesine ulaşmıştır. İşsizlik 2010'da % 14,4'e ulaşmış, 2011'in ilk çeyreğinde ise % 13,9'a gerilemiştir.

Temmuz 2010'da iktidara gelen merkez-sağ Hükümet kamu harcamalarını ve kamu borcunu azaltmaya yönelik politikalar benimsemiştir. Konsolide bütçe açığının 2013'e kadar % 3'ün altına çekilmesi, mali konsolidasyon, kamu harcamalarının azaltılması ve özelleştirme yoluyla bütçeye gelir sağlanması hedeflenmektedir.

Slovakya Cumhuriyeti'nin ekonomik görünümü şu şekildedir.

  • Para Birimi: Euro
  • GSYİH (milyar dolar): 92,4
  • Kişi Başına GSYİH (dolar, PPP*): 24.131 (2012 tahmini)
  • Reel GSYİH Büyüme Hızı (%): 1,3
  • Tüketici Fiyatları Enflasyonu (ort; %): 2,4
  1. İhracat (milyar dolar): 80,8
  2. İthalat (milyar dolar): 80,0
  3. Cari İşlemler Dengesi (milyar dolar): - 2,3
  4. Kayıtlı İşsizlik Oranı: 12,7 (2012 tahmini)
  5. Uluslararası Rezervler (milyon dolar): 41.090

Dünya Bankası iş yapma kolaylığı sıralamasında 35. sırada olan Slovakya'nın GSMH'nın sektörel bazda dağılımı, Hizmetler (%63), Sanayi (%34,4), Tarım (%2,6) şeklinde sıralanmaktadır.

Ülkenin doğal kaynakları,linyit, demir cevheri, bakır ve manganez cevheri, tuz. Başlıca sanayi dalları, metal ve metal ürünler, gıda ve meşrubat, elektrik, gaz, kok kömürü, petrol, nükleer yakıt, kimyasallar ve plastik maddeler, makine, kağıt, çömlek ve seramik, ulaşım araçları, tekstil, elektrikli ve optik cihazlar, kauçuk ürünler, başlıca tarım ürüleri ise üzüm, patates, şeker pancarı, şerbetçi otu, meyve ve orman ürünleri'dir.

İhracatında Başlıca Ürünler (%): Makine ve elektrikli aletler (%35,9), TaĢıtlar 21%, Temel metaller(11,3), Kimyasallar ve mineraller (%8,1), Plastikler (%4,9).

İthalatında Başlıca Ürünler (%): Makine ve ulaşım araçları (%31), Mineral ürünler (%12), Araçlar 12%, Temel metaller (%9), Kimyasallar(%8), Plastikler (%6).

İhracatında Başlıca Ülkeler: Almanya (%19,91), Çek Cumhuriyeti (%13,02), Fransa (%7,72), Polonya (%7.26), Macaristan (%6,48), İtalya (%6.06), Avusturya (55,88).

İthalatında Başlıca Ülkeler: Almanya (%16,8), Çek Cumhuriyeti (%12,3), Rusya (%9), Güney Kore (%6,8), Çin (%5,8), Macaristan (5,3), Polonya (%4).

Güncel Bİlgİ İçİn Tıklayınız...

Copright © 2012 Slovakya Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosluğu. Her Hakkı Saklıdır. Powered by CELSUS Pazarlama İletişimi Hizmetleri