Türkiye ile Slovakya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, özellikle 2000'li yılların başından itibaren önemli ölçüde gelişme göstermiştir. 2007 yılında 1 milyar ABD Doları seviyesini aşan iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2008 yılında 1.273 milyar Dolar'a erişmiştir.

İkili ticari ilişkilerimizin gelişmesinde en önemli etkenler arasında, Slovakya'nın 2004 yılında AB'ne üye olması neticesinde AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliğinin bu ülkeye de teşmil edilmesi ile ortaya çıkan yeni işbirliği olanakları, iki ülke arasında özellikle ekonomi, ticaret ve yatırımlar alanında mevcut ahdi çerçevenin, Mart 2007 ayında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşmasının da imzalanması ile hemen hemen tamamlanmış olması, DEİK bünyesinde kurulmuş bulunan Türk-Slovak İş Konseyi'nin verimli çalışmaları gibi unsurları saymak mümkündür.

Slovakya ülkede yatırım yapmak isteyenler için önemli fırsatlar sunmakta ve özellikle nükleer reaktör, kazanlar, makine sektörü ve diğer teknoloji alanları başta olmak üzere tıbbi malzemeler, endüstriyel laboratuar araç gereçleri ve elektrikli makineler gibi sektörlerde önemli yatırım fırsatlarına sahip konumdadır.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilere ilişkin veriler aşağıda sunulmaktadır.

Slovakya'dan ithalat kalemlerini, demir ve karışımsız çelik ürünler,otomotiv, motorlu taşıt parçaları, alüminyum, plastik ürünler, kağıt karbon

Slovakya'ya ihracat kalemlerini; otomotiv, yaş meyve ve sebzeler, altın ve mücevherat, tekstil ürünleri, elektronik Malzeme, krom oluşturmaktadır.

TÜRKİYE-SLOVAKYA ARASINDAKİ ÖNEMLİ ANLAŞMALAR

 • Ticaret Anlaşması
 • İktisadi, Sınai, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması
 • Uluslararası Karayolu Nakliyatlarına İlişkin Anlaşma
 • Serbest Ticaret Anlaşması
 • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
 • Turizm İşbirliği Anlaşması
 • Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma
 • Ekonomik İşbirliği Anlaşması
 1. Ağustos 1975
 2. Ocak 1976
 3. Haziran 1981
 4. Eylül 1998
 5. Ocak 2000
 6. Mart 2002
 7. Aralık 2003
 8. Mart 2007